مد ها Mods

همه چیز درباره مدها

همه چیز درباره مدها :

یکی از قابلیتهای خیلی جالب این شبیه ساز قابلیت دستکاری در باطن نرم افزار است . به عنوان مثال به کمک mods ها (ضمیمه ها) ساخته شده توسط کاربران شما میتوانید ظاهر ماشین را با خودروی مارکدار دلخواهتان عوض کنید . یا به کمک نرم افزاری تعداد سیلندر ، اندازه تایر و … را تغییر دهید که حاصل این تغییرات جالب خواهد بود . البته این تغییرات حالت تفریحی دارد و در مسابقات رسمی کاربرد ندارد .

xtsxs3dt4d0hxgxe4bl
lfs mods

به عنوان مثال خودروی پورشه ، جایگزین خودروهای fz میشود :

بدلیل جلب مشارکت کاربران در انجمن سایت / فایلها و ضمیمه های شبیه ساز ، قسمت mods ایجاد شده است و می توانید لیست آنها را ببینید و دانلود کنید .

انجمن را در لینک زیر میتوانید بیابید :

لینک